LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

NHÓM TƯ VẤN

NGUYỄN ANH THƯ

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Skype: anhthuxnk

NGUYỄN TRẦN DIỄM TRANG

GIÁM ĐỐC KINH DOANH

Skype: quynh-anmyfish

CHÂU HÙNG SƠN

PHÓ GIÁM ĐỐC KINH DOANH

Skype: chau.hung.son

LỮ NGUYỄN HUY DŨNG

PHÓ GIÁM ĐỐC KINH DOANH

Skype: kevinlu5382

NGUYỄN CHÂU ÁNH HẰNG

BÁN HÀNG

Skype: hangnguyen_nc

TRAN THI KIEU TRANG

BÁN HÀNG

Skype: candy_tran

TRẦN NGUYÊN BÌNH

BÁN HÀNG

Skype: Tony_salesfood589