THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ

 

          Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Mỹ xin thông báo về việc tuyển dụng nhân viên làm việc tại NHÀ MÁY THỨC ĂN THỦY SẢN AN MỸ trực thuộc Công ty CP XNK Thủy sản An Mỹ, thông tin chi tiết như sau:

I. VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG

 • 1. NHÂN VIÊN TRƯỞNG CA:

 • * Số lượng: 01

  * Mô tả công việc:

  – Giám sát thiết bị -kiểm tra nhân sự.

  – Chấp hành nội quy công ty.

  – Quản lý các vận hành.

  – Kiểm tra hệ thống máy trong tháp.

  – Thống kê khuôn, lưới sàng thành phẩm, dao cắt viên.

  – Phối hợp bảo trì kiểm tra hệ thống điện tháp máy.

  – Hỗ trợ vị trí khác khi cần.

  – Giám sát vệ sinh tháp máy.

  – Báo cáo tình hình xảy ra trong tuần.

  – Kiểm tra hệ thống hoạt động của các máy móc, thiết bị.

  – Tham gia phòng cháy chữa cháy và phòng chống lũ lụt.

  – Giám sát chặt chẽ tỉ lệ tái chế và độ ẩm của viên.

  * Yêu cầu:

  – Giới tính: nam

  – Tuổi: từ 25-35 tuổi.

  – Học Vấn: 12/12.

  – Kinh nghiệm: 3 năm quản lý trở lên.

  – Bậc nghề: Trung cấp cao đẳng điện-cơ khí.

  * Tiền lương:

  Theo thỏa thuận và năng lực làm việc.

 • 2. NHÂN VIÊN VẬN HÀNH SCADA:

 • * Số lượng: 01

  * Mô tả công việc:

  – Báo cáo sản xuất và sửa chữa thiết bị.

  – Chấp hành nội quy công ty.

  – Vận hành các thiết bị được giao.

  – Kiểm tra hệ thống thiết bị trước khi thực vận hành.

  – Thực hiện 5S (vệ sinh thiết bị-khu vực làm việc…).

  – Báo cáo các thiết bị cần sửa chữa và cải tiến cho quản lý.

  – Hỗ trợ vị trí khác khi cần (theo điều động của trưởng ca).

  – Báo cáo sự cố cho cấp quản lý (ngưng máy khi có sự cố trong lúc vận hành).

  – Tham gia phòng cháy chữa cháy và phòng chống lũ lụt.

  – Kiểm soát chặt chất lượng (độ mịn-ẩm độ).

  * Yêu cầu:

  – Giới tính: nam

  – Tuổi: từ 25-35 tuổi.

  – Học Vấn: 12/12.

  – Kinh nghiệm: từ 01 năm đến 03 năm trở lên.

  – Bậc nghề: Trung cấp điện-cơ khí trở lên.

  * Tiền lương:

  Theo thỏa thuận và năng lực làm việc.

 • 3. NHÂN VIÊN VẬN HÀNH ÉP ĐÙN:

 • * Số lượng: 02

  * Mô tả công việc:

  – Kiểm soát độ nổi- chìm viên.

  – Chấp hành nội quy công ty.

  – Vận hành các thiết bị được giao (vật tư- thiết bị..).

  – Kiểm tra hệ thống thiết bị trước khi thực vận hành.

  – Thực hiện 5S (vệ sinh thiết bị-khu vực làm việc…).

  – Báo cáo các thiết bị cần sửa chữa và cải tiến cho quản lý.

  – Hỗ trợ vị trí khác khi cần (theo điều động của trưởng ca).

  – Báo cáo sự cố cho cấp quản lý (ngưng máy khi có sự cố trong lúc vận hành).

  – Tham gia phòng cháy chữa cháy và phòng chống lũ lụt.

  – Kiểm soát chặt chất lượng ( ẩm độ đầu ra ).

  – Đối với ép viên phải tra độ nổi chìm-nỗi và ghi các thông số báo cáo trực tiếp cho trưởng ca.

  * Yêu cầu:

  – Giới tính: nam

  – Tuổi: từ 25-35 tuổi.

  – Học Vấn: 12/12.

  – Kinh nghiệm: từ 01 năm đến 03 năm trở lên.

  – Bậc nghề: Trung cấp điện-cơ khí trở lên.

  * Tiền lương:

  Theo thỏa thuận và năng lực làm việc.

 • 4. NHÂN VIÊN THỦ KHO:

 • * Số lượng: 02

  * Mô tả công việc:

  – Chấp hành nội quy công ty.

  – Thực hiện 5S (vệ sinh thiết bị-khu vực làm việc…).

  – Chất bao lên Palet phải thẳng hàng, sạch sẽ.

  – Hỗ trợ vị trí khác khi cần (theo điều động của tổ trưởng).

  – Kết hợp với QC kiểm tra đường chỉ may, kiểm soát cân tịnh.

  – Tham gia phòng cháy chữa cháy và phòng chống lũ lụt

  * Yêu cầu:

  – Giới tính: nam

  – Học vấn: 6/12.

  – Kinh nghiệm: ít nhất 03 tháng trong ngành thức ăn thủy sản.

  – Bậc nghề: không cần.

  * Tiền lương:

  Theo thỏa thuận và năng lực làm việc.

 • 5. NHÂN VIÊN QA

 • * Số lượng: 04

  * Mô tả công việc:

  – Kiểm soát đầu ra – đầu vào.

  – Quản lý hệ thống quy trình, tiêu chuẩn đánh giá chất lượng sản phẩm.

  – Kiểm soát quy trình sản xuất.

  – Báo cáo, giải quyết sự cố.

  – Các công việc khác.

  * Yêu cầu:

  – Giới tính: nam

  – Tuổi: từ 28-35 tuổi.

  – Kinh nghiệm: it nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc trong các công ty sản xuất.

  – Tốt nghiệp: Trung cấp trở lên, các chuyên ngành Kỹ Thuật, Thủy Sản, Công nghệ Thực phẩm…

  – Ngoại ngữ và tin học văn phòng: thành thạo.

  – Kỹ năng quản lý, sắp xếp, điều phối nhân lực.

  – Chịu được áp lực cao trong công việc.

  * Tiền lương:

  Theo thỏa thuận và năng lực làm việc.

 • 6. NHÂN VIÊN VẬN HÀNH LÒ HƠI

 • * Số lượng: 01

  * Mô tả công việc:

  – Chấp Hành nội quy công ty.

  – Vận hành các thiết bị được giao.

  – Kiểm tra hệ thống thiết bị trước khi thực vận hành.

  – Thực hiện 5S (vệ sinh thiết bị-khu vực làm việc…).

  – Báo cáo các thiết bị cần sửa chữa và cải tiến cho cấp quản lý.

  – Hỗ trợ vị trí khác khi cần (theo điều động của trưởng ca).

  – Báo cáo sự cố cho cấp quản lý (ngưng máy khi có sự cố trong lúc vận hành).

  – Tham gia phòng cháy chữa cháy và phòng chống lũ lụt.

  – Kiểm soát chặt chất lượng (ẩm độ đầu ra).

  – Ghi các thông số báo cáo trực tiếp cho trưởng ca.

  * Yêu cầu:

  – Giới tính: nam

  – Tuổi: từ 20-28 tuổi.

  – Có chứng chỉ hành nghề lò hơi.

  – Kinh nghiệm: từ 06 tháng đến 1 năm trở lên.

  – Bậc nghề: trung cấp điện-cơ khí. (phải biết vi tính Word-Excel).

  * Tiền lương:

  Theo thỏa thuận và năng lực làm việc.

 • 7. CÔNG NHÂN VẬN HÀNH MÁY HÚT TRẤU:

 • Số lượng: 01

  Mô tả công việc:

  – Chấp hành nội quy công ty.

  – Vận hành các thiết bị được giao (vật tư – thiết bị..).

  – Kiểm tra hệ thống thiết bị trước khi vận hành.

  – Thực hiện 5S (vệ sinh thiết bị-khu vực làm việc…).

  – Báo cáo các thiết bị cần sửa chữa và cải tiến cho cấp quản lý.

  – Hỗ trợ vị trí khác khi cần (theo điều động của trưởng ca).

  – Báo cáo sự cố cho cấp quản lý (ngưng máy khi có sự cố trong lúc vận hành).

  – Tham gia phòng cháy chữa cháy và phòng chống lũ lụt.

  – Kiểm soát chặt chất lượng (ẩm độ đầu ra).

  – Ghi các thông số báo cáo trực tiếp cho trưởng ca.

  * Yêu cầu:

  – Giới tính: nam

  – Tuổi: 20-28 tuổi.

  – Có chứng chỉ hành nghề lò hơi.

  – Kinh nghiệm: từ 06 tháng đến 1 năm trở lên.

  – Bậc nghề: trung cấp điện-cơ khí,(phải biết vi tính Word-Excel).

  * Tiền lương:

  Theo thỏa thuận và năng lực làm việc.

 • 8. CÔNG NHÂN LÒ HƠI:

 • * Số lượng: 01

  * Mô tả công việc:

  – Chấp hành nội quy công ty.

  – Vận hành các thiết bị được giao.

  – Hứng bao và hỗ trợ vận hành.

  – Kiểm tra hệ thống thiết bị trước khi thực vận hành.

  – Thực hiện 5S (vệ sinh thiết bị-khu vực làm việc…).

  – Báo cáo các thiết bị cần sửa chữa và cải tiến cho cấp quản lý.

  – Hỗ trợ vị trí khác khi cần (theo điều động của trưởng ca).

  – Báo cáo sự cố cho cấp quản lý (ngưng máy khi có sự cố trong lúc vận hành).

  – Tham gia phòng cháy chữa cháy và phòng chống lũ lụt.

  – Kiểm soát chặt chất lượng (ẩm độ đầu ra).

  – Ghi các thông số báo cáo trực tiếp cho trưởng ca.

  Yêu cầu:

  – Giới tính: nam

  – Tuổi: từ 20-28 tuổi.

  – Có chứng chỉ hành nghề lò hơi.

  – Kinh nghiệm: từ 06 tháng đến 1 năm trở lên.

  – Bậc nghề: trung cấp điên-cơ khí,(phải biết vi tính Word-Excel).

  * Tiền lương:

  Theo thỏa thuận và năng lực làm việc.

 • 9. CÔNG NHÂN THÀNH PHẨM

 • * Số lượng: 04

  * Mô tả công việc:

  – Chấp hành nội quy công ty.

  – Thực hiện 5S (vệ sinh thiết bị – khu vực làm việc…).

  – Chất bao lên Palet phải thẳng hàng, sạch sẽ.

  – Hỗ trợ vị trí khác khi cần (theo điều động của tổ trưởng-trưởng ca).

  – Kết hợp với QC kiểm tra đường chỉ may, kiểm soát cân tịnh.

  – Tham gia phòng cháy chữa cháy và phòng chống lũ lụt.

  * Yêu cầu:

  – Giới tính: nam

  – Tuổi: từ 25-35 tuổi.

  – Học vấn: 6/12.

  – Kinh nghiệm: không cần kinh nghiệm (đối với tổ trưởng 06 tháng trở lên).

  – Bậc nghề: không cần.

  * Tiền lương:

  Theo thỏa thuận và năng lực làm việc.

 • 10. CÔNG NHÂN NẠP LIỆU:

 • * Số lượng: 04

  * Mô tả công việc:

  – Chấp hành nội quy công ty.

  – Thực hiện 5S (vệ sinh thiết bị-khu vực làm việc…).

  – Vệ sinh lên Palet sạch sẽ.

  – Hỗ trợ vị trí khác khi cần (theo điều động của tổ trưởng-trưởng ca).

  – Kết hợp với QC kiểm tra phần cân tay và kiểm soát phần đổ mẻ.

  – Tham gia phòng cháy chữa cháy và phòng chống lũ lụt

  * Yêu cầu:

  – Giới tính: nam

  – Tuổi: từ 25-35 tuổi.

  – Học vấn: 6/12

  – Kinh nghiệm: không cần kinh nghiệm (đối với tổ trưởng 06 tháng trớ lên)

  – Bậc nghề: không cần

  * Tiền lương:

  Theo thỏa thuận và năng lực làm việc.

 • 11. CÔNG NHÂN ĐỔ THUỐC:

 • * Số lượng: 01

  * Mô tả công việc:

  – Chấp hành nội quy công ty

  – Thực hiện 5S (vệ sinh thiết bị-khu vực làm việc…).

  – Đổ thuốc.

  – Hỗ trợ vị trí khác khi cần (theo điều động của tổ trưởng).

  – Tham gia phòng cháy chữa cháy và phòng chống lũ lụt.

  * Yêu cầu:

  – Giới tính: nam

  – Tuổi: từ 25-35 tuổi.

  – Học vấn: 6/12.

  – Kinh nghiệm: không cần kinh nghiệm.

  – Bậc nghề: không cần.

  * Tiền lương:

  Theo thỏa thuận và năng lực làm việc.

 • 12. CÔNG NHÂN CÂN THUỐC (PREMIX)

 • * Số lượng: 01

  * Mô tả công việc:

  – Chấp hành nội quy công ty.

  – Thực hiện 5S (vệ sinh thiết bị-khu vực làm việc…).

  – Cân thuốc.

  – Hỗ trợ vị trí khác khi cần (theo điều động của tổ trưởng).

  – Tham gia phòng cháy chữa cháy và phòng chống lũ lụt.

  * Yêu cầu:

  – Giới tính: nam

  – Học vấn: 6/12.

  – Kinh nghiệm: không cần kinh nghiệm.

  – Bậc nghề: không cần.

  * Tiền lương:

  Theo thỏa thuận và năng lực làm việc

 • 13. CÔNG NHÂN (GIŨ BAO):

 • * Số lượng: 01 (nữ)

  * Mô tả công việc:

  – Chấp hành nội quy công ty.

  – Thực hiện 5S (vệ sinh thiết bị, khu vực làm việc…).

  – Vệ sinh bao bì và sắp xếp bao.

  – Hỗ trợ vị trí khác khi cần (theo điều động của tổ trưởng-trưởng ca).

  – Tham gia phòng cháy chữa cháy và phòng chống lũ lụt.

  * Yêu cầu:

  – Giới tính: nữ

  – Học vấn: 6/12.

  – Kinh nghiệm: không cần kinh nghiệm.

  – Bậc nghề: không cần.

  * Tiền lương:

  Theo thỏa thuận và năng lực làm việc.

 • 14. CÔNG NHÂN LẤY LIỆU:

 • * Số lượng: 10

  * Mô tả công việc:

  – Chấp hành nội quy công ty.

  – Thực hiện 5S (vệ sinh thiết bị, khu vực làm việc…).

  – Nhập xuất nguyên liệu, thành phẩm.

  – Hỗ trợ vị trí khác khi cần (theo điều động của tổ trưởng).

  – Tham gia phòng cháy chữa cháy và phòng chống lũ lụt.

  * Yêu cầu:

  – Giới tính: nam

  – Học vấn: 6/12.

  – Kinh nghiệm: ít nhất 03 tháng trong ngành thức ăn thủy sản.

  – Bậc nghề: không cần.

  * Tiền lương:

  Theo thỏa thuận và năng lực làm việc.

 • 15. CÔNG NHÂN TẠP VỤ

 • * Số lượng: 04 (nữ: 03, nam: 01)

  * Mô tả công việc:

  – Chấp hành nội quy công ty

  – Thực hiện 5S (vệ sinh thiết bị, khu vực làm việc…)

  – Hỗ trợ vị trí khác khi cần (theo điều động của tổ trưởng).

  – Tham gia phòng cháy chữa cháy và phòng chống lũ lụt.

  * Yêu cầu:

  – Giới tính: nữ: 03; giới tính nam: 01

  – Học vấn: 6/12.

  – Kinh nghiệm: không cần kinh nghiệm.

  – Bậc nghề: không cần.

  * Tiền lương:

  Theo thỏa thuận và năng lực làm việc.

II. NHẬN HỒ SƠ XIN VIỆC VÀ LIÊN HỆ

– Hồ sơ nhận trực tiếp tại phòng Hành chính Nhân sự – Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản An Mỹ hoặc qua email: ltdung@anmyfish.com.vn hoặc qua email: htmthanh@anmyfish.com.vn

– Địa chỉ: Lô A2-A3 cụm Công nghiệp Phú Hòa, thị trấn Phú Hòa, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang.

– Thông tin liên hệ chi tiết tại Website: Điện thoại: 02963721888 (bấm 101) gặp Ms.Thanh hoặc 0907.476.973 (Mr. Dũng).

 

ỨNG TUYỂN ONLINE